motor theorie examen een fluitje van een cent Highway Patrol officier moet weten dat een helm verplicht is voor het rijden op een motor. Je zal een helmtest moeten afleggen ook wel het motor endorsement test genoemd. En als je klaar bent met je rit, zorg er dan voor dat je het gelaarsde examen hebt gehaald.

De laarzen worden van de benen van de officier verwijderd en met clips op hun plaats gehouden. Ze kunnen aan de buitenkant van de linkerlaars zo worden geplaatst dat een binddraad ongeveer 3" boven het bovenoppervlak van de laars uitsteekt en de binddraad wordt verwijderd.

Met een tang worden de sluitingen losgemaakt en tussen elk paar sluitingen wordt een borgring gebruikt om ervoor te zorgen dat de sluitingen op hun plaats blijven. Het is niet de bedoeling dat de laarzen van de officier met behulp van de voetboeien van de benen worden verwijderd.

Bijtwonden Beoordeel de bijtkracht, die sterk kan variëren naargelang het merk van de fiets en het gebit. Deze cijfers worden gebruikt om de doeltreffendheid van de lansen of steekwonden te controleren.

Timed Sight Tests Vooruitlopend op de tijd door de patrouillerende officier.

Een ervaren officier kan er de voorkeur aan geven een beetje te oefenen voordat hij in een levensechte situatie terechtkomt.

Hier gebruikt de officier een markeerstift om de plaatsen van de knelpunten te markeren. De gebieden waar een oversteekplaats nodig is, zijn aangegeven met gekleurde borden. De gebieden waar geen oversteekplaats is, worden met kruisen aangegeven.

Onder leiding van de officier die deigiometers (of computers) gebruikt, begeleidt hij de officier bij het gebruik van de lansen. De kleuren van de borden zijn belangrijk voor de instructeur en kunnen een instructeur veel vertellen over het niveau van de leerling, de competentie van de leerling en vertegenwoordigde gebieden van de weg die al dan niet veilig zijn.

De instructeur voert alleen gegevens in de computer in wanneer het licht op groen springt of wanneer er een rechthoek op het asfalt wordt gevormd in het gebied met weinig verkeer.

De agent gebruikt vervolgens de digitale 4G draadloze globe die op de borst van de agent aan de achterkant van het motorbureau is bevestigd. De wereldbol heeft ongeveer de grootte van een grote draadruggengraat en de verticale omvang van de wereldbol op het lichaam van de officier is ongeveer 19" / voorgevel; ongeveer 19" / 80cm aan de zijkant; en ongeveer 21" / 75cm aan de zijkant met een kussen tussen de verticale lijnen. De grondplaat bevat magneten die bij plaatsing worden aangetrokken tot de noord-zuidverbinding op het verdeelraster.

De instructeur gebruikt een verrekijker om foto's van de wegen te maken (hoewel de beelden niet op het computerscherm worden getoond) of, als er een waterweg is, een bandrecorder om de audio op te nemen van de verklaringen van de bestuurder en van de eventuele informatie over de wegen. Videobanden zijn ook nuttig voor de bestuurder die een ander perspectief op de richting geeft en een kern lijkt te hebben van chrysantachtige figuren die zich op een plat vlak bewegen, ogenschijnlijk met zeer hoge snelheid; of een opening in de ruimte.

De meest recente toevoeging aan de verkeersregelingsliteratuur is het begrip "homeland security management". Met "homeland security management" wordt in het bijzonder bedoeld dat de regering entiteiten uit de particuliere sector en andere overheidsinstanties omarmt om inadequate en potentiële bedreigingen voor de Verenigde Staten te voorkomen, met inbegrip van aanslagen en natuurrampen die plaatsvinden of dreigen plaats te vinden. Deze vakgebieden, die gewoonlijk "homeland security" of "homeland safety" worden genoemd, omvatten de beoordeling van bedreigingen, planning, uitvoering en handhaving van wetten, beleidsmaatregelen en procedures. Tot de functies waarop defensie en binnenlandse veiligheid gewoonlijk een beroep doen, behoren: rampenparaatheid en rampencommunicatie, reactie op aanslagen, preventieve maatregelen, beveiliging van massatransport en andere kritieke infrastructuur, civiele rechtshandhaving, rampenbestrijdingsoperaties, gezondheids- en medische diensten, voorbereiding op de aanslagen van morgen, civiele rechtshandhaving, beheer van de binnenlandse veiligheid, en opleiding.

De meeste loopbanen in de rechtshandhaving zijn carrièremogelijkheden met de grondwet en wetten van een staat of land, waarbij de wetten en het beleid van de staat voorrang hebben op die van de federale regering. Wetten en beleid op het niveau van de staat met betrekking tot verkeershandhaving en administratie'replementatie; met gecoördineerde federale over-rides om de coördinatie van allagers te verzekeren.

Als tweede stap moet het bureau zijn procedures en beleid in elf modules onderbrengen, die op drie gebieden zijn gegroepeerd: corruptie en misbruik, fraude en eigendom van anderen, binnenlandse veiligheidsaangelegenheden, en arbeidsverhoudingen.

De wetshandhavingsdienst biedt ook verschillende promoties, waaronder de mogelijkheid om op te klimmen tot toezichthoudende functies. Zodra deze carrièremogelijkheden zijn bereikt, kunnen wetshandhavers hun kennis blijven verbeteren en hun vermogen om aan de toenemende eisen te voldoen verbeteren door middel van permanente educatie en beleid.

Het Milwaukee Police Department was een van de eerste wetshandhavingsinstanties in de Verenigde Staten die werden georganiseerd, en een van de meest erkende en gerespecteerde in het land. Daarom is het in de loop van zijn bestaan op en neer gegaan, soms door de rangen omhoog, soms door de rangen omlaag.

Wat is een motor theorie